امام رضا علیه السلام و برهان نظم

 

  یکی از کسانی که خدا و قیامت و دین را قبول نداشت، برایبحث و مناظره نزدحضرتامام رضا علیه السلامرسید.
امام فرمود: « ای مرد! اگر قضیه آن طوری است کهشما بی‌دینان می‌گویید و این جهان، آفریدگاری ندارد، (در صورتی که چنین نیست و جهانآفریننده دارد و انسان‌ها هم تکالیفی دارند) ما با شما مساوی هستیم و این نماز وروزه و تکالیفی که انجام داده‌ایم، به ما ضرری نمی‌رساند. اما اگر عقیده‌ی ما درستباشد و خدایی در کار باشد و انسان‌ها تکالیفی داشته باشند،( که قطعاً چنین است وخدا وجود دارد وبهشتودوزخهست و ثواب و عقاب و حساب و کتاب وجوددارد) در این صورت ما نجات پیدا می‌کنیم و شما به هلاکت خواهید رسید

  


امام فرمود: « خدا هست ولی با سایر اشیاء فرق دارد. من وقتیبه بدن خود نگاه می‌کنم و می‌بینم قدرت ندارم به آن چیزی بیفزایم، از آن کم کنم، یانفع و ضرر را از خود کسب و دفع کنم، می‌فهمم این بدن را یک خدای عالِم و قدیر ازروی علم و بصیرت ساخته است. آری؛ خداوند این فلک را با نیروی خود آفریده و به گردشدر آورده است.
اوابرها را ایجاد کرده و به باد، فرمان دادهتا آنها را پراکنده کند؛آفتابوماهوستارگانرا خَلق کرده و هر کدام را در مسیر معیّنی به حرکت در آورده است. ما از این نشانهها در می‌یابیم که این جهان، آفریدگاری دارد ولی با چشم ظاهر دیده نمی‌شود و محدودبه زمان و مکان نیست، نقصان در او راه ندارد و به وهم و گمان درنیاید
مردگفت: « شما می‌گویید خدا لطیف و سمیع و بصیر و علیم و حکیم است. پس باید چشم و گوشو دست داشته باشد
امام فرمود: « خداوند از این جهت لطیف است که مخلوقات لطیفیآفریده و این صورت‌ها را با علم و بصیرت به هم پیوند داده است. مقصود از سمیع ایناست که خداوند اصوات همه مخلوقات را از عرش تا فرش در دریا و بیابان می‌شنود؛ ومقصود از بصیر این است که خداوند همه چیز را مشاهده می‌کند ـ ذره سیاه را در شبتاریک روی سنگ سیاه می‌بیند و حرکت مورچه را در شب سیاه می‌نگرد.» مرد با شنیدن اینسخنان منطقی و در عین حال ساده، اسلام آورد.

 

  
آنمرد گفت: « خدا چگونه است و در کجاست؟ »
امام رضا علیه السلام فرمود:« وای برتو! این چه سخنی است که می‌گویی! خداوند خودش چگونگی و مکان را خلق کرده‏، به زمانو مکان شناخته نمی‌شود و با حواس ظاهری قابل شناخت نیست
مرد گفت: « پس اصلاًوجود ندارد

 

   منابع: اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام/ 539/1.

/ 2 نظر / 22 بازدید
Wondermage Gallery

سلام دوست عزيز [گل] گالري عکس Wondermage با بيش از 1100 تصوير با کيفيت در 11 بخش مجزا شما را به ديدن اين تصاوير دعوت مي کند. اميدوارم از تصاوير خوشتان بيايد و ما را از نظراتتان محروم نکنيد. در صورت تمايل Wondermage را با نامي دلخواه که مفهوم گالري را برساند در صفحه خود لينک کرده و به ما اطلاع دهيد تا به عنوان تشکري کوچک متقابلا در دايرکتوري ما لينک شويد. به دوستانتان هم اطلاع دهيد، شايد اوقات خوبي را در گالري سپري کنند. اميدوارم موفق باشيد و از تصاوير لذت ببريد.

Wondermage Gallery

سلام دوست عزيز [گل] گالري عکس Wondermage با بيش از 1100 تصوير با کيفيت در 11 بخش مجزا شما را به ديدن اين تصاوير دعوت مي کند. اميدوارم از تصاوير خوشتان بيايد و ما را از نظراتتان محروم نکنيد. در صورت تمايل Wondermage را با نامي دلخواه که مفهوم گالري را برساند در صفحه خود لينک کرده و به ما اطلاع دهيد تا به عنوان تشکري کوچک متقابلا در دايرکتوري ما لينک شويد. به دوستانتان هم اطلاع دهيد، شايد اوقات خوبي را در گالري سپري کنند. اميدوارم موفق باشيد و از تصاوير لذت ببريد.