اشعار امام رضا علیه السلام درباره بردباری

    روزیمأمونبهحضرترضا علیه السلامعرض کرد:«بهترین شعری را که درباره بردباری سرورده اید، برایمن بخوانید
امام فرمود

اذا کـان دونـی مـن بلیـت بجـهلـه **** ابیـت لنفـسـی ان تقابـل بالجـهـل
وان کـان مثلی فـی محلی من النهـی **** اخـذت بحـلمـی کـی اجـل عن المثـل
وان کنت ادنی منه فی الفضلوالحجی **** عـرفـت لـه حـق الـتـقـدم والفضـل
ترجمه:
هرگاه گرفتارکار جاهلانه‌ی کسی شوم، اگر او از من پست‌تر باشد، او را به نادانی‌اش وامی‌گذارم وبه خود اجازه نمی‌دهم با سخنی ناآگاهانه با او مقابله کنم.
اگر از نظر عقل ودرایت، همانند خودم باشد، با گذشت و بردباری با او رفتار می‌کنم تا از هم‌ردیف‌هایخود برتر شوم.
و اگر او را از خود، برتر دیدم، حق تقدم و برتری او را رعایتخواهم نمود.

منابع:
بحارالانوار، ج 49، ص 107، ح 2. از عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 174- 175.

/ 0 نظر / 19 بازدید